Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
 
 

Zamówienia publiczne
 
Data
19.11.2014
14.10.2014 
Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie, Odcinek nr 3 , Etap I ulica Staszica o długości 270 m
SIWZ, Przedmiar,  Projekt odcinka 3,  STWiORB

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 10.10.2014
25-09-201413.10.2014
Budowa chodnika przy ulicy Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jasną do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ( działka nr 40/1 AM9 obręb Osiedle wschód) w ramach zadania pn.: Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385
SIWZ, Przedmiar, Dokumentacja techniczna, STWiORB, Umowa
Odpowiedzi na zapytanie i uzupełnienie przedmiaru 06-10-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15-10-2014
23-09-2014
Jaworek drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
SIWZ, Umowa, Przedmiar, Projekt technicznySTWiORB
Aktualny - poprawiony i uzupełniony Przedmiar  robót 28-08-2014  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11-09-2014
19-08-2014
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Nr 2 przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śląskich
SIWZ, Projekt budowlany, Przedmiar - Przedszkole Nr 1, Przedmiar - Przedszkole Nr 2, STWiORB, Umowa
Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty 28-08-2014
08-08-2014
Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie Zadanie 1: Odcinek nr 1 - ulica Legnicka, część ulicy Wrocławskiej i Żeromskiego o długości 940 m Zadanie 4- Odcinek nr 4 - ulica Ziębicka o długości 1353 m
SIWZ, Przedmiar - odcinek 1, Przedmiar - odcinek4, Projekt - odcinek 1, Projekt odcinek 4, STWiORB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19-08-2014
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 20-08-2014
25-07-2014
Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych.
SIWZ, Projekt techniczny, Przedmiar, STWiORB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14-08-2014
23-07-2014
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Nr 2 przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Ślaskich.
SIWZ, Projekt Budowlany, Przedmiar-Przedszkole Nr 1, Przedmiar-Przedszkole Nr 2, STWiORB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25-07-2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 08-08-2014
22-07-2014
Przebudowa drogi - działka Nr 20 Obręb Sadlno w Ząbkowicach Śląskich.
SIWZ, Projekt techniczny , Przedmiar, STWiORB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14-08-2014
22-07-2014

Przebudowa dróg  dojazdowych do gruntów rolnych” w ramach czterech zadań inwestycyjnych :

Zadanie 1 - Tarnów drogi dojazdowe do gruntów rolnych”,

Zadanie 2 - „Braszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”,

Zadanie 3 – „Olbrachcice Wielkie   drogi dojazdowe do gruntów rolnych”,

Zadanie 4 – „Zwrócona drogi dojazdowe do gruntów rolnych”

SIWZ

Braszowice: przedmiar, STWiORB, Projekt Techniczny,

Olbrachcice Wielkie: projekt techniczny, przedmiar, STWiORB, 
Tarnów: dokumentacja techniczna, kosztorys ofertowy, STWiORB, 

20-06-2014
Budowa oświetlenia ulicznego w ciagu drogi powiatowej 3174D - ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich.
SIWZ, Projekt budowlany cz. opisowa I, Projekt budowlany cz. opisowa II, Projekt zagospodarowania, Przedmiar robót, STWiORB
Odpowiedzi na zapytania 16.06.2014
Skorygowany przedmiar 16.06.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18-07-2014
05-06-2014
Budowa Skateparku w Ząbkowicach Śląskich
SIWZ, Specyfikacja techniczna, Przedmiar, Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy
Odpowiedzi na zapytania 30-05-2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12-06-2014
20-05-2014
Budowa kotłowni gazowej w ramach inwestycji pn.: Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl.
SIWZ, Przedmiar, Opis techniczny, Specyfikacja techniczna, Rysunki: Schemat kotłowni, Rzut kotłowniPrzekrój, Rzut parteru, Izometria gazu, Widok elewacji frontowej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  03-06-2014
Odpowiedzi na zapytania 06-06-2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24-06-2014
20-05-2014
Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce Nr 36  w miejscowości Kluczowa, Gmina Ząbkowice Śląskie.
SIWZ,  Projekt budowlany, Przedmiar - roboty ogólnobudowlane, Przedmiar - rozbiórka, Przedmiar-roboty elektryczne, Przedmiar-roboty wod-kan i co, Przedmiar- roboty przygotowawcze i zagosp. terenu, SST, SST - rozbiórki i ogólne
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14-05-2014
Odpowiedzi na zapytania 16-05-2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05-06-2014
30-04-2014
Ząbkowice Śląskie, zamek (XIV-XVI) : zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniego części skrzydła południowego.
SIWZ, Projekt - część rysunkowa, Umowa, Opis Techniczny, Przedmiar robót, STWiORB
Zawiadomienie o wyborze oferty 19-05-2014
24-04-2014
Budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do wsi Sulisławice w ramach inwestycji pn.: Wodociągowanie wsi Sulisławice.
SIWZ, Projekt budowlany, Przedmiar, Zestawienie materiałów,
Odpowiedzi na zapytania  18-04-2014
Odpowiedzi na zapytania i przesunięcie terminu 22-04-2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29-05-2014
08-04-2014
Budowa placu zabaw w miejscowości Brodziszów w ramach inwestycji pn.: Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie.
SIWZ, Kosztorys ofertowy, Ogólna i szczegółowe STWiORB, Projekt, Umowa
Zestawienie z sesji otwarcia ofert 23-04-2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10-06-2014
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30-06-2014
02-04-2014

Bieżące utrzymanie dróg publicznych polegające na likwidacji przełomów i remontach cząstkowych ulic i chodników w 2014 roku na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

SIWZ, Umowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04-03-2014

31-01-2014
Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ulicy Głowackiego - Przebudowa dojazdu do garaży przy ul.Jasnej w Ząbkowicach Śląskich.
SIWZ, Przedmiar, Specyfikacja techniczna, Projekt budowlany, Projekt organizacji ruchu, Umowa  Formularz ofertowy-prawidłowy
Zestawienie z sesji otwarcia ofert 11-02-2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20-03-2014
24-01-2014
Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śląskich.
SIWZPrzedmiar roboty drogowe, Przedmiar Oświetlenie uliczne, Przedmiar Kanalizacja deszczowa,  Dokumentacja - Kanalizacja deszczowa, Dokumentacja - Oświadczenia, Dokumentacja - cz.Drogowa., Umowa, Formularz ofertowy-prawidłowy
Odpowiedzi na zapytania 05-02-2014
Zestawienie z sesji otwarcia ofert 11-02-2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  12-03-2014
24-01-2014

 


   Logowanie