Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory 2006
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Wydziały


W Urzędzie funkcjonują: wydziały, biura, zespoły oraz jednoosobowe stanowiska pracy.

I. Wydziały:
1) Urząd Stanu Cywilnego – USC,
2) Straż Miejska – SM,
3) Wydział Organizacyjny – OR,
4) Wydział Spraw Obywatelskich – SO,
5) Wydział Finansów i Planowania – FP,
6) Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – IGP,
7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – GN,
8) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - EKS,
9) Wydział Rozwoju i Promocji - RP;
10) Wydział Funduszy Zewnętrznych - FZ;

II. Biura i zespoły:
1) Biuro Rady Miejskiej,
2) Biuro Obsługi Interesanta – ,
3) Pion Ochrony Informacji Niejawnych – IN.

III. Samodzielne stanowiska :

1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - IN
2) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego – AW,
3) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - ZP
4) Stanowisko Radcy Prawnego Urzędu - P

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Ślaskich


   Logowanie