Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Rejestry i ewidencje

Aktualny rejestr Żłobków i Klubów dziecięcych - stan na 4 lutego 2015

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości - stan na dzień 10.12.2014 r.

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury:

Wpis Nr 1 Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Wpis Nr 2 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej

 

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Wpis Nr 1 Klub Malucha "Wesołe Safari"  31-03-2014

http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/default.aspx?crs=EPSG%3A2180&bbox=344240.807670813,304984.2039964225,344722.448295813,305198.6571214225&variant=TOPO 

Wpis Nr 2/EKS/2014 Żłobek Centrum Dziecięce "DOMINO" 18-08-2014

Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych Od Właścicieli NIeruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w ZakresieOdbierania Odpadów Komunalnych od Właścicieli Nieruchomosci - wpis dokonany w miesiącu lutym 2013r. 

Rejestr Dzialalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych od WłaścicieliNieruchomości - wpis dokonany w miesiącu kwietniu 2013r.

Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych Od Właścicieli NIeruchomości  18-06-2013 

Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych od Właścicieli Nieruchomości - stan na dzień 10 grudnia 2013r.  10-01-2014

   Logowanie