Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Z±bkowice ¦l±skie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona ¦rodowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarz±dowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 


Organizacje pozarz±dowe
KONKURSY

WYKAZ  STOWARZYSZEŃ 

DZIAŁAJˇCYCH NA TERENIE GMINY ZˇBKOWICE ¦LˇSKIE, ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SˇDOWYM LUB WPISANYCH DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ PROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ ZˇBKOWICKIEGO

L.p.

Nazwa stowarzyszenia

Adres

Osoba reprezentuj±ca organizację
1Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" O¶rodek Sportu  Rekreacjiul. Kusocińskiego 17, 57-200 Z±bkowice ¦l±skie wniosek o rozwi±zanie UKS i wyznaczenie likwidatora
2

Z±bkowice Klub Karate-DO

ul. Traugutta 3/4
57-200 Z±bkowice ¦l±skie.

Piotr Czeleń
3

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Z±bkowickie Towarzystwo Sportowe

ul. Kusocińskiego 17

57-200 Z±bkowice ¦l±skie.

Zbigniew Pruchniewski
4

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Klub Sportowy Ludowy  "Skałki" Stolec

Stolec 93

57-200 Z±bkowice ¦l±skie

Dariusz Pławucki
5

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Ludowy Zespół Sportowy "TARNOVIA" Tarnów

Tarnów 21a

57-200 Z±bkowice ¦l±skie

Andrzej Jurczak

6

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA" Z±bkowice ¦l.

ul. Ko¶ciuszki 20a

57-200 Z±bkowice ¦l±skie

Józef Bednarczyk

7

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Ludowy Zespól Sportowy  "Czarni"  Braszowice

Braszowice 61a

57-200 Z±bkowice ¦l±skie

Tomasz Preis

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury

Fizycznej i Rekreacji "GAJ"

ul. Legnicka 25 
57-200 Z±bkowice ¦l±skie

Dariusz Jagieła
9

Klub Sportowy "Orzeł"

ul. Kusocińskiego 17
57-200 Z±bkowice ¦l±skie

Dariusz Małozięć

10

Z±bkowicki Klub Karate

" KYOKUSHINKAI" 
w Z±bkowicach ¦l±skich

ul. 1 Maja 8 e/4

57-200 Z±bkowice ¦l±skie

Witold Stolarczyk
11Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Klub Sportowy Akademia Piłkarska "Orzeł"
Z±bkowice ¦l±skie

ul. Kusocińskiego 17

57-200 Z±bkowice ¦l±skie
Małgorzata Magnowska-Oczko¶
12Stowarzyszenie "Gminny Szkolny Zwi±zek Sportowy" w Z±bkowiach ¦l±skichGimnazjum Publiczne Nr 2, pl. M.Skłodowskie-Curie 1, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieMarek Machnik
13Stowarzysznie "Aktywni -Kreatywni"  BraszowiceBraszowice 53: 57-200 Z±bkowice ¦l±skiePiotr D±browski
14Klub Sportowy Barys Sarmat Warriosul. Strzelińska 2c/4
57-200 Z±bkowice ¦laskie
Unkas Gałek
15Stowarzyszenie "Szkółka Piłkarska Orlik Z±bkowice ¦l±skie"ul.Konwaliowa 14
57-200 Z±bkowice ¦l±skie
Anna Stelmach
16Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "MotoFrankenstein"ul.Powstańców Warszawy 8F
57-200 Z±bkowice ¦l±skie
Piotr Zatylny
17Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Z±bkowickiejos. XX-lecia 52, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieJanusz Fiałkowski
18Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Z±bkowickiej "INTEGRACJA"ul.1 Maja 15, 57-200 Z±bkowice ¦laskie Irena Szewczyk
19Stowarzyszenie Absolwentów Nauczycieli i Przyjaciół ZSO im. Wł. Jagiełły w Z±bkowicach ¦l±skichul. Bohaterów Getta 37, 57-200 Z±bkowice ¦laskieJózef Halarewicz
20Stowarzyszenie "BRASZOWICE NASZA PRZYSZŁO¦Ć"Braszowice 133, 57-200 Z±bkowice ¦l±skiePiotr Faszcza
21Stowarzyszenie Twórców Sztuki w powiecie z±bkowickimRynek 24, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieJózefa Grzęda
22Ochotnicza Straż Pożarna             w TarnowieTarnów 13B, 57-200 Z±bkowice Piotr Białokryty
23Ochotnicza Straż Pożarna           w SieroszowieSieroszów 37a, 57-200 Z±bkowice ¦l±skiePiotr Zabawa
24Ochotnicza Straż Pożarna             w BraszowicachBraszowice 94, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieWaldemar Poręba
25Ochotnicza Straż Pożarna           w StolcuStolec 93, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieAntoni Golis
26Ochotnicza Straż Pożarna           w Olbrachcicach WielkichOlbrachcice Wielkie 23, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieGrzegorz Prokopczuk
27 Stowarzyszenie Kupców               i Przedsiębiorców Ziemi Z±bkowickiejul. M.Konopnickej 1. 57-200 Z±bkowice ¦l±skieRyszard Barański
28Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Powiatu Z±bkowickiego "PRO FUTURO"Olbrachcice 128, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieKarol Brzeziński
29Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "RAZEM"Stolec 101, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieEwa Olewicz
30Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ŻRÓDŁO"Sulisławice 36, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieIrena Piotrowska
31Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Gród Rycerski" z/s w KozińcuKoziniec 2, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieHenryk Zięba
32"GNIAZDO" Stowarzyszeie Członków Byłej Kresowej Parafii ¦więty Józef w Olbarachcicach WielkichOlbrachcice Wielkie 23, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieAgnieszka Kijak
33Stowarzyszenie "Z±bkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku"Rynek 56, 57-200 Z±bkowice ¦l±skie Grażyna Kwiecińska
34Z±bkowickie Forum Samorz±dowe Centroprawicyul. Waryńskiego 9/1, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieKazimierz Figzał
35"Stowarzyszenie Green Village Str±kowa"Str±kowa 30, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieStanisław Napora
36Koło Stowarzyszenia Emerytów    i Rencistów Policyjnych               w Z±bkowicach ¦l±skichAl. Niepodległo¶ci 10, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieLeszek Szczucki
37PTTK oddział w Z±bkowicach ¦l±skichPlac Jana Pawła II nr 1, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieStanisław Grochociński
38Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich                 w Z±bkowicach ¦l±skichul. A.Mickiewicza 10, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieElżbieta Horowska
39Stowarzyszenie Forum Gminne "RAZEM DLA ZˇBKOWIC"ul. Żeromskiego 8/3, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieMarek Ciapka
40Stowarzyszenie Wła¶cicieli Mieszkań w Z±bkowicach ¦l±skichul. Głowackiego 1e/16, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieRyszard Berdyn
41Stowarzyszenie Animatorów KulturyRynek 24, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieStanisław Susz
42Stowarzyszenie Fabryka KulturyRynek 24, 57-200 Z±bkowice ¦laskieWłodzimierz Butrym
43Stowarzyszenie na Recz Dzieci      i Młodzieży SOSW "Szansa" ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieIzabella Nycz
44Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji O¶wiaty, Kultury i Sportuul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieMarek ¦wi±tek
45Klub Abstynenta "SŁONECZNI" w Z±bkowicach ¦laskichul. Jasna 34, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieBogdan Tuła
46Koło Maszynowo-Usługowo-Doradcze  Stolec 124, 57-200 Z±bkowice ¦l±skie Michał JóĽwiszyn
47Regionalne Stowarzyszenie nNa Rzecz osób Niepełnosprawnychos. XX-lecia 52, 57-200 Z±bkowice ¦l±skieDariusz Pławucki
48Stowarzyszenie Dom Prasy KatolickiejBrodziszów 28; 57-200 Z±bkowice ¦l±skieBogusław Nowak
49Stowarzyszenie "Złota Jesień" przy Domu Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 3; 57-200 Z±bkowice ¦l±skieMagdalena Ragan
50Stowarzyszenie Wsi SieroszówSieroszów 60, 57-200 Z±bkowice ¦l±skie Dominika Pietrzyk

Stowarzyszenia zwykłe.  

Konsultacje rocznego projektu współpracy z organizacjami pozarz±dowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalno¶ci pożytku publicznego.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu wsółpracy Gminy Z±bkowice ¦l±skie z organizacjami pozarz±dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalno¶ci pożytku publicznego i wolontariacie.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Z±bkowice ¦l±skie z organizacjami pozarz±dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013. 22-04-2014
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Z±bkowice ¦l±skie z organizacjami pozarz±dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2012.  23-04-2013

 

   Logowanie