Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Ogłoszenia

Druki

DEKLARACJE - OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Drugie sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Ząbkowice Śląskie za lata 2007 - 2008

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Ząbkowice Śląskie za okres od 29 listopada 2004 do 31 grudnia 2006r.
Informacja PWiK "Delfin" o zakończeniu realizacji modernizacji Ujęcia wody pitnej i Stacji Uzdatniania Wody w Braszowicach oraz doprowadzeniu wody do jakości odpowiadającej normom sanitarnym pod względem fizykochemicznym. 08-09-2010

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Decyzje środowiskowe
Informacje o środowisku
Zezwolenia na psy ras uznanych za agresywne.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wykaz podmiotów gospodarczych zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Ząbkowice

AZBEST

Raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Archiwum

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Archiwum

STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZLEWNI RZEKI NYSY KŁODZKIEJ PONIŻEJ WODOWSKAZU BARDO 4. Wyciagi ze Studium Gmina Ząbkowice Śląskie

   Logowanie