Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje, Protokoły
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory 2006
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej VII kadencji

I Komisja Rewizyjna  Protokoły

1. Anna  Józefowicz - Przewodnicząca Komisji
2. Irena Piotrowska
3. Ryszard Przyszlak 
4.Ryszard Pawłowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5. Bogdan Tkaczyński
6. Franciszek Gawęda

II. Komisja Rozowoju Gospodarczego i Budżetu  
Protokoły

1. Bogdan Tkaczyński - Przewodniczący Komisji
2. Anna Józefowicz
3. Janusz Labok
4. Jacek Górowski
5.Arkadiusz Wilczewski
6. Ryszard Przyszlak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
7. Dorota Sierka
8.Grażyna Sobór
9. Wojciech Maj

III.Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  
Protokoły

1. Arkadiusz Wilczewski - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Rogowski
3. Krzysztof Materak
4. Jacek Górowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5. Stanisław Płachytka

IV. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  
Protokoły

1. Irena Szewczyk - Przewodnicząca Komisji
2. Dorota Sierka
3. Krzysztof Materak - Zastępca Przewodniczącej Komisji
4. Józef Bednarczyk
5. Bogdan Rembisz

V. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy  
Protokoły

1. Janusz Labok - Przewodniczący
2. Piotr Kupiec
3. Irena Szewczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. Bogdan Tkaczyński
5. Witold Stolarczyk
6. Józef Bednarczyk
7. Pwłowski Ryszard

VI. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości  
Protokoły

1. Irena Piotrowska - Przewodnicząca Komisji
2. Stanisław Płachytka
3. Bogdan Rembisz
4.Piotr Rogowski
5. Grażyna Sobór  - Zastępca Przewodniczącego KomisjiKomisje Rady Miejskie - kadencja 2010-2014

1. Komisja Rewizyjna , Protokoły
1. Józefowicz Anna Przewodniczący Komisji
2. Ciapka Marek Zastępca Przewodniczącego
3. Piotrowska Irena Sekretarz Komisji
4. Tkaczyński Bogdan Członek
5. Smarżyk Jadwiga Członek
6. Przyszlak Ryszard Członek
7. Górowski Jacek Członek
8. Gawęda Franciszek Członek

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu , Protokoły

1. Tkaczyński Bogdan Przewodniczący Komisji
2. Przyszlak Ryszard Zastępca Przewodniczącego
3. Dulęba Antoni Sekretarz Komisji
4. Burnat Zdzisław Członek
5. Józefowicz Anna Członek
6. Dziewa Jadwiga Członek
7. Ciapka Marek Członek - rezygnacja z dn. 30.04.2012
8. Witkowski Władysław Członek
9. Tkaczonek Danuta Członek
10. Sobór Grażyna Członek

3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami , Protokoły

1. Antoni Dulęba Przewodniczący Komisji
2. Sobór Grażyna Zastępca Przewodniczącego
3. Piotrowska Irena Członek
4. Labok Janusz Członek
5. Pawłowski Ryszard Członek
6. Gancarz Dariusz Członek

4. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska , Protokoły

1. Dziewa Jadwiga Przewodniczący
2. Susz Stanisław Zastępca przewodniczącego
3. Sobór Grażyna Sekretarz
4  Gnach Krzysztof Członek
5. Smarżyk Jadwiga Członek
6. Mitręga Jolanta Członek


5. Komisja Oświaty ,Kultury , Sportu , Turystyki i Promocji Gminy , Protokoły

1. Burnat Zdzisław Przewodniczący
2. Labok Janusz Zastępca przewodniczącego
3. Pawłowski Ryszard Sekretarz
4. Gawęda Franciszek Członek
5. Susz Stanisław Członek
6. Tkaczyński Bogdan Członek
7. Witkowski Władysław Członek

6. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego , Protokoły

1. Gnach Krzysztof Przewodniczący
2. Górowski Jacek Zastępca przewodniczącego
3. Gancarz Dariusz Sekretarz
4. Tkaczonek Danuta Członek
5. Mitręga Jolanta Członek
6. Członek

Plany pracy resortowych komisji Rady Miejskiej VI kadencji

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2013

Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na rok 2013

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska na rok 2013

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu , Turystyki i Promocji Gminy na rok 2013

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na rok 2013

Planpracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i budżetu na rok 2012

Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na rok 2012

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska na rok 2012

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na rok 2012

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na rok 2012

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2011

Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na rok 2011

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska na rok 2011

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na rok 2011

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na rok 2011

 

Komisje Rady Miejskiej V kadencji - archiwum

Plany pracy resortowych komisji Rady Miejskiej V kadencji.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2010

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Gospdarki Nieruchomościami na rok 2010

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska na rok 2010

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na rok 2010

Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na rok 2010

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2009

Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na rok 2009

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska na rok 2009

Plan pracy Komisji Oświaty,Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy na rok 2009

Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na rok 2009

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 Sprawozdanie z pracy Komisji w 2009r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2008 rok

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury , Sportu Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej na 2008 rok

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2008 rok

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich na 2008 rok

Plan Pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznej na 2008 rok

Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami na 2008 rok

 

Komisje IV kadencji - Archiwum

 

   Logowanie