Plan pracy

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy

na 2010 rok

 

Styczeń  2010

1.      Analiza projektu budżetu na 2010 rok - przygotowanie ostatecznych wniosków do projektu budżetu.

2.      Sprawy różne.

 

Luty   2010

1.      Opracowanie Planu pracy Komisji na 2010 rok.

2.      Informacja o podstawowych założeniach do Programu rozwoju oświaty gminy na lata 2010-2015.

3.      Sprawy różne.

 

 Marzec 2010

1.      Informacja z działalności Hali "Słoneczna" w Ząbkowicach Śląskich za rok 2009 (pozyskane środki) i plany na 2010 rok.

2.       Informacja z działalności ZOK za 2009 rok.

3.      Analiza działalności świetlic środowiskowych - spotkanie wyjazdowe w Tarnowie.

4.      Sprawy różne.

 

Kwiecień  2010

1.      Analiza działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy - spotkanie w oddziale bibliotecznym w Braszowicach.

2.      Szczegółowa analiza przygotowanego Programu rozwoju oświaty na lata 2010-2015.

3.      Sprawy różne.

 

Maj  2010 

1.      Analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2010-2011.

2.      Informacja o przygotowaniu akcji letniej.

3.      Sprawy różne.

 

Czerwiec  2010

1.      Działalność Izby Pamiątek, promocja miasta i gminy na rok 2010.

2.      Informacja o zatwierdzonych projektach organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 oraz planowanych remontach.

3.      Sprawy różne.

Lipiec 2010

       Przerwa wakacyjna.

 

Sierpień  2010

1.      Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

2.      Sprawy różne.

 

Wrzesień 2010

1.      Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku oraz przedłożenie propozycji do projektu budżetu na rok 2011.

2.      Informacja o sytuacji finansowej jednostek oświatowych w IV kwartale 2010 roku.

3.      Sprawy różne.

 

Październik  2010

1.      Analiza pracy tzw. terenów osiedlowych - udział w wybranych zajęciach.

2.      Sprawy różne.

 

Listopad 2010

1.      Podsumowanie pracy Komisji w mijającej kadencji.

2.      Sprawy różne.

 

Grudzień  2010

1.      Analiza regulaminów oświatowych na 2011 rok.

2.      Opracowanie Planu pracy Komisji na 2011 rok.

3.      Sprawy różne.

 

                                                                                      

                                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                  Irena Szewczyk   

 

 

 

 

 

 

Brudnopis

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI GMINY

NA 2010 ROK

STYCZEŃ 2010

1.      Analiza projektu budżetu na 2010 - przygotowanie ostatecznych wniosków do projektu budżetu .

2.      Sprawy różne.

 LUTY 2010

1.      Opracowanie planu pracy na 2010 rok.

2.      Informacja o podstawowych założeniach do programu rozwoju oświaty Gminy na lata 2010-2015.

3.  Sprawy różne.

      MARZEC 2010

1.      Informacja z działalności Hali Słoneczna w Ząbkowicach Śląskich za rok 2009 (pozyskane środki) i plany na 2010 rok.

2.      Informacja z działalności ZOK za 2009 rok.

3.      Analiza działalności świetlic środowiskowych - spotkanie wyjazdowe w Tarnowie.

4.   Sprawy różne.

 KWIECIEŃ 2010

1.       Analiza działalności Biblioteki Publicznej - spotkanie w oddziale bibliotecznym

w Braszowicach.

2.     Szczegółowa analiza przygotowanego programu rozwoju oświaty na lata 2010-2015.

3.      Sprawy różne.

MAJ 2010 .

1.      Analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2010-2011.

2.      Informacja o przygotowaniu akcji letniej.

3.      Sprawy różne.

 CZERWIEC 2010

1.      Działalność Izby Pamiątek, promocja miasta i gminy na rok 2010.

2.      Informacja o zatwierdzonych projektach organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 oraz planowanych remontach.

3.      Sprawy różne.

 LIPIEC 2010

Przerwa

 SIERPIEŃ 2010

1.      Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

2.      Sprawy różne.

 WRZESIEŃ 2010

1.      Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku oraz przedłożenie propozycji do projektu budżetu na rok 2011.

2.  Informacja o sytuacji finansowej jednostek oświatowych w IV kwartale 2010 roku.

3.  Sprawy różne

 PAŹDZIERNIK 2010

1.     Analiza pracy tzw. trenów osiedlowych - udział w wybranych zajęciach.

 2.      Sprawy różne.

 LISTOPAD 2010

1.      Podsumowanie pracy komisji w mijającej kadencji.

2.      Sprawy różne.

 GRUDZIEŃ 2010

1.      Analiza regulaminów oświatowych na 2011 rok.

 

2.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.

3.  Sprawy różne.

                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                                                    (-) Irena Szewczyk