Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Budżet

Uchwała budżetowa na rok 2015
Uzasadnieie - Dochody, Uzasadnienie -Wydatki,  Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 1a,  Załącznik Nr 1bZałącznik Nr 2Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4Załącznik Nr 5,  Załącznik Nr 6Załącznik Nr 7Załącznik Nr 8Załącznik Nr 9Załącznik Nr 10.
Uchwała Nr IV/1/2015 Skłądu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr II/6/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia  2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2015-2030 oraz w uchwale Nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku- Uchwała budżetowa na 2015 rok
Uchwała Nr IV/212/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.
Uchwała Nr IV/211/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich projekcie uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.
Uchwała Nr IV/204/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 października 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ząbkowice Śląskie kredytu w wysokości 1.500.000 zł wnioskowanego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 27-10-2014
Uchwała Nr IV/181/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkwej we Wrocławiu z dnia 11 września 2014r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za I półrocze 2014 roku. 18-09-2014
Uchwała Nr IV/79/2014 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich sprawozdania rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2013 rok. 24-04-2014

Sprawozdania 2014 rok

Uchwała Nr IV/2/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu  przedstawionego w uchwale Nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2014.  22-01-2014

Uchwała Nr IV/3/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr L/101/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2029 oraz w uchwale Nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku - Uchwała Budżetowa na 2014 rok.  22-01-2014
Uchwała budżetowa na rok 2014
Uzasadnienie wydatków, Uzasadnienie dochodów, Załącznik Nr 1,  Załącznik Nr 1aZałącznik Nr 1bZałącznik Nr 2Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4Załącznik Nr 5Załącznik Nr 6Załącznik Nr 7Załącznik Nr 8, Zącznik Nr 9, Załącznik Nr 10
Uchwała Nr IV/253/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.
Uchwała Nr IV/252/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich projekcie uchwały w sprawie wieloletiej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.
Uchwała Nr IV/250/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich projekcie uchwały budżetowej  Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2014.
Uchwała Nr IV/208/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 września 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta i Gminy ZąbkowiceŚląskie za I półrocze 2013 roku. 24-09-2013
Uchwała budżetowa na rok 2014 - projekt , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 1a, Załącznik Nr 2Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8,  Załącznik Nr 9Załącznik Nr 10, Uzasadnienie - Dochody, Uzasadnienie - Wydatki

Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytu 29-07-2013
Opinia w sprawie przedłożonego sprawozdania rocznego za rok 2012 29-07-2013
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Sprawozdanie Rb-28 S  miesięczne z wykonania planu wydatków budżetowych JST  i miesięczne z wykonania planu wydatków budżetowych JST(zbiorczo)

Sprawozdania 2013 rok

Uchwała Nr IV/79/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2012 rok. 30-04-2013
Uchwała Nr IV/42/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowaia deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXXVIII/86/2012 Rady Miejskiej Ząbkowice Ślaskich z dnia 20 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa na 2013 rok.  07-02-2013
Uchwała Nr IV/41/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXXVIII/85/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Ślaskich z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2017 oraz w uchwale Nr XXXVIII/86/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa na 2013 rok. 07-02-2013
Uchwała budżetowa na 2013 rok. Załacznik nr 1, Załącznik nr 1a, Załącznik nr 1b, Załacznik nr2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5Załącznik Nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik Nr 8, Załącznik nr 9, Uzasadnienie - Dochody, Uzasadnienie - Wydatki

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ząbkowice Ślaskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie projekcie uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2013 wraz z uzasadnieniem

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie przedstawionego w projekcie uchwały budzetowej na rok 2013

Sprawozdania 2012

Uchwała Nr IV/203/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku 25-09-2012

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich za I półrocze 2012 roku, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 27-08-2012

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie 04-09-2012

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku - Ząbkowicki Ośrodek Kultury 04-09-2012

Kwartalna informacja z wykonania budżetu

Uchwała Nr IV/107/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za rok 2011 rok. 26-04-2012

Uchwała Nr IV/39/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2012 rok Nr XXI/105/2011 z 20 grudnia 2011 roku.

Uchwała Nr IV/38/2012 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXI/104/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z 20 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012-2026 oraz w uchwale budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2012 rok Nr XXI/105/2011 z 20 grudnia 2011roku.

Uchwała budżetowa na 2012 r. Załaczniki 02-01-2012

Uchwała Nr IV/308/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012. 30-12-2011

Uchwała Nr IV/307/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionego w projekcjie uchwały budżetowej na rok 2012. 30-12-2011

Uchwała Nr IV/306/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie projekcie uchwały budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2012 wraz z uzasadnieniem. 30-12-2011

Uchwała budżetowa na rok 2012 - projekt , Załączniki 1-13, Uzasadnienie-dochody, Uzasadnienie-wydatki 24-11-2011

 

Archiwum

 

 

   Logowanie