Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Jednostki organizacyjne

I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE.

A. Przedszkola publiczne :

1. Przedszkole Publiczne nr 1 z Grupą Żłobkową przy ul. Krzywej 2 Ząbkowice Śl. tel. 74 815 12 25 ; Dyrektor Beata Mrozek; Zastępca Dyrektora Małgorzata Strojna

2. Przedszkole Publiczne nr 2 przy ul. Krzywej 5 Ząbkowice Śl. tel. 74 815 15 30; Dyrektor Anna Hanus

3. Przedszkole Publiczne nr 4 przy ul. Osiedle XX-lecia 53 Ząbkowice Śl. tel. 74 815 18 18; Dyrektor Małgorzata Stachnik

4. Przedszkole Publiczne nr 5 przy ul. Ziębickiej 34 Ząbkowice Śl. tel. 74 815 16 95; Dyrektor Grażyna Zawadzka

5. Przedszkole Publiczne w Szklarach - Hucie . tel. 74 815 48 50; Dyrektor Dorota Wilczewska

B. Szkoły podstawowe :

1. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Krzywej 9 Ząbkowice Śl. tel. 74 815 13 64; Dyrektor Andrzej Popławski, Zastępca Dyrektora Małgorzata Zabłocka

2. Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałem przedszkolnym przy ul. Piastowskiej 1 Ząbkowice Śl. 74 815 72 09; Dyrektor Jarosław Machnik, Zastępca Dyrektora Zbigniew Stec

3. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Orkana 32 Ząbkowice Śl. 74 815 19 02; Dyrektor Bogusława Raba, Zastępca Dyrektora Magda Adamów

4. Szkoła Podstawowa w Braszowicach 74, tel. 74 816 97 69; Dyrektor Jerzy Kacik

5. Zespół Przedszkolno - Szkolny w Stolcu 101, tel. 74 815 17 71; Dyrektor Anna Łęska

6. Szkoła Podstawowa w Zwróconej 68 , tel. 74 815 14 45; Dyrektor Bożena Kozera

ostatnia zmiana: 18-09-2012

C. Gimnazja publiczne:

1. Gimnazjum Publiczne nr 1 przy ul. Powst. Warszawy 8 b, c. tel. 74 815 71 17 www.gim2zab.pl ; Dyrektor Andrzej Raba, Zastępca Dyrektora Anna Szmiel

2. Gimnazjum Publiczne nr 2 przy Placu Marii Curie - Skłodowskiej 1. tel. 74 8151542; Dyrektor Anna Kuźmińska

ostatnia zmiana: 18-09-2012

D. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich ; ul. Kusocińskiego 17 
tel. 74 815 18 87, 74 815 78 87, 74 815 78 97; Dyrektor Henryk Saryczew

E. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. oś. XX - lecia 52;tel. 74 815 38 54;Kierownik Izabela Lisowska, Zastępca Kierownika Halina Rybińska

II. INSTYTUCJE KULTURY.

1. Ząbkowicki Ośrodek Kultury w Ząbkowicach Śląskich. ul. Rynek 24 tel.74 815 13 81 tel. 74 815 28 96; Zastępca Dyrektora Zbigniew Łupak

2. Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Ząbkowicach Śl.; ul. Rynek 56 tel. 74 815 15 35; Dyrektor Helena Wolnik-Kliber

ostatnia zmiana: 18-09-2012

III. SPÓŁKI GMINNE.

1. Przedsiębiorstwo Budowlane "DOM" Sp. z o.o.( w likwidacji) w Ząbkowicach Śl. /z dniem 22 stycznia 2013 r. spółka została wykreslona z Rejestru Przedsiebiorców KRS w związku   z jej likwidacją/ 

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN Sp. z o.o. w Ząbkowicach Sl.; ul. Powstańców Warszawy 5 tel.74 815 16 08; Prezes Marcin Gwóźdź

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl.; ul. Daleka 2
tel. 74 815 18 62; Prezes Waldemar Markiewicz

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śl. Sp. z o.o. Prezes Piotr Szymański

5. Nieruchomości Ząbkowickie "POWIERNIK" Sp. z o.o. Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 5 tel. 74 815 15 17 Prezes Waldemar Markiewicz  /z dniem 01-08-2013 w wyniku połaczenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., spółka zakończyła działalność i została wykreślona z KRS./

ostatnia zmiana: 22-08-2013

IV. GMINA JAKO AKCJONARIUSZ

 

   Logowanie