Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Wzory wniosków
Wybory
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin


Wybory Prezydenckie  2015

wszelkie informacje są dostępne na stronie www.pkw.gov.pl
Wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie do odbioru zaświadczenia 9-02-2015
Wniosek o wpisanie w wybranym lokalu 9-02-2015
Wniosek o wpisanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 9-02-2015
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju 9-02-2015
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzaniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6-02-2015
Wjaśnienia PKW w sprawie udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
6-02-2015
Wyjasnienia PKW w sprawie głosowania korespondencyjnego 6-02-2015
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych   6-02-2015
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 6-02-2015
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 6-02-2015


Wybory Samorządowe 2014

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 18-12-2014
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 18-12-2014
Protokół-Wybory do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 20-11-2014
Protokół  wyników głosowania i wyników wyborów  Burmistrza Ząbkowic Śląskich 20-11-2014
Informacja Miejskiej  Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 12 listopada 2014 r. o dyżurach pełnionych przez Komisję w przeddzień i w dniu  głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 12-11-2014
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 roku o zarejestrowanych  kandydatach na Burmistrza Ząbkowic Śląskich 27-10-2014
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej  z dnia 27.10.2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich 27-10-2014
Uchwała Nr 4 z dnia 23 października 2014 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Protokół z losowania
24-10-2014
Komunikat nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl. z dnia 23 października 2014 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych
Protokół z losowania
23-10-2014
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r. o publicznym losowaniu numerów list kandydatów na radnych oraz członków zgłoszonych do obwodowych komisji wyborczych.
20-10-2014
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Ząbkowickiego 20-10-2014
Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Sląskich z dnia 15 października 2014 r. dotyczące numerów i granic obwodów głosowania. 15-10-2014
Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 13 października 2014 r.  o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 14.10.2014
Komunikat Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej 07-10-2014
Komunikat nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej 29-09-2014
Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Obsługi Informatycznej oraz Operatora Wprowadzania Danych Miejskiej Komisji Wyborczej 29-09-2014
Informacja oskładzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 26-09-2014
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 26-09-2014 26-09-2014
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej 24-09-2014
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 24-09-2014
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji. 24-09-2014
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. Załacznik Nr 42 24-09-2014
Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu. 10-09-2014
Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej - informacja Państwoej Komisji Wyborczej 05-09-2014
Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych 03-09-2014
Udostępnienie spisu wyborców 03-09-2014
Głosowanie przez pełnomocnika 03-09-2014
Głosowanie korespondencyjne 03-09-2014
Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich o okręgach wyborczych dla Gminy Ząbkowice Śląskie, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu. 03-09-2014
Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich o miejscach przeznaczonych na bezpłatn umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 27 sierpnia 2014r., poz. 1134) na dzień 16 listopada 2014 roku. 03-09-2014
Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. 27-08-2014
Komunikat Komisarza Wyborczego o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 27-08-2014
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 27-08-2014
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiegow sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 45 Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatowych i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. 25-03-2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.

Zarządzenie Nr 135/V/OR-2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Zarządzenie Nr 134/V/OR-2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Zarządzenie Nr 126/V/OR-2014 zmieniajace Zarządzenie w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r
Informacja o wyłożeniu do wglądu spisu wyborców 
Zarządzenie Nr 125/V/OR-2014 zmieniajace Zarządzenie w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r  09-05-2014
Zarządzenie Nr 124/V/OR-2014 zmieniajace Zarządzenie w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 08-05-2014
Zarządzenie Nr 119/V/OR-2014 w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Zarządzenie Nr 118/IV/OR-2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich o numerach oraz granicach stałych  i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utowrzonych na obszarze gminy oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 22-04-2014
Komunikat  Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34  07-04-2014
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej 07-04-2014
Zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych - formularz
Uchwała NR LIV/20/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów  głosowania w Gminie Ząbkowice Śląskie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego - spis wyborców  26-03-2014

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych - terminy

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wniosek o sprządzenie aktu pełnomocnictwa

Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych postanowieniem z dnia 19 lutego 2014r. Prezydenta RP. 07-03-2014

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Dz.U.2014 poz.231


Wybory 2010, 2011

Wybory parlamentarne 2011

Kalendarz wyborczy

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Obwieszcenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 5 września 2011r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 5 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie Nr 263/IX/OR-11 zmieniajace Zarządzenie w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Zarządzenie Nr 258/IX/OR-2011 w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów do głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 209/VIII/OR-2011 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paździenika 2011 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych Postanowieniem Prezydenta RP na dzień 9 października 2011 roku. 09-08-2011

Wybory samorządowe 2010 - Kalendarz

Postanowienie Nr 10/11 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie rozwiązania terytorialnych oraz obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich a także wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 14-04-2011

Miejska Komisja Wyborcza w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie Nr X/184/ORG-10 w sprawie powołania Koordynatora Gminnego w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz bezpośrenim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. 14-10-2010

Zarządzenie Nr 173/IX/ORG-10 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

Uchwała Nr X/34/2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania

Obwieszczenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich informujące o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ oraz burmistrza zarządzonych przez Prezesa Rady Ministrów na dz. 21 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Ślaskich z dnia 28 września 2010 roku o podziale gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Ząbkowicach Ślaskich.

 

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 89/V/ORG/2010 w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 roku .

Obwieszczenie w sprawie miejsc bezpłatnego umieszczania umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dzień 20 czerwca 2010 roku.

Kalendarz wyborów prezydenckich

 

Wybory 2007

Zarządzenie nr 176/X/ORG-2007 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 04 października 2007 roku o zmianie Zarządzenia nr 170/IX/ORG-2007 Burmistrza Ząbkowic Śląskichz dnia 25 września 2007 roku w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku

OBWIESZCZENIE Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 17 września 2007 roku Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej Nr VI/43/2005 i Nr IX /59/2007 podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. na dzień 21 października 2007 r.


Wybory 2006

 

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych sołtysów i rad sołeckich z terenu gminy Ząbkowice Śląskie na kadencję 2006 - 2010 roku

 

Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych zarządów osiedli na terenie Miasta Ząbkowice Śląskie na kadencję 2006 - 2010 roku

 

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Ząbkowic Śląskich

 

Zestawienie wyników glosowania do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy Nr 1

 

Zestawienie wyników głosowania do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy Nr 2

 

Zestawienie wyników głosowania do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy Nr 3

 

Wybory do Rady Miejskiej - protokół z wyborów

 

Wybory Burmistrza Ząbkowic Ślaskich - Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów

 

Radni Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich.

VADEMECUM WYBORCY

Uchwała NR 2/2006 z dnia 18 październiaka 2006 roku MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH w sprawie: składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz wyborach bezpośrednich Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta

 

Publiczne losowanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 18 października 2006r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich (sala konferencyjna nr 5, parter).

Obwody do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Ząbkowic Śląskich zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 21 września 2006 roku o podziale miasta i gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

Miejska Komisja Wyborcza w Ząbkowicach Śląskich

 

   Logowanie