MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

SKŁAD KOMISJI:

 

1.     ADAM ŻUCHORSKI      -   PRZEWODNICZĄCY  MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

2.     MAŁGORZATA ZABŁOCKA   ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEJ KOMISJI 

3.     ANNA REMBISZ

4.     JUSTYNA KARKOS

5.     ANNA MAGDALENA RADOLSKA

6.     ALICJA  KUDAS

7.     EWELINA SZNAJDER

8.     IWONA ORZESZEK

9.     ZBIGNIEWA SZEWCZYK

 

       PEŁNIĆ BĘDZIE DYŻURY W CELU REJESTRACJI LIST KANDYDATÓW NA BURMISTRZÓW I RADNYCH DO SAMORZĄDU GMINY W GODZINACH:

7.30. - 15.30

 

W DNIU 13.10.2006 r.  i  18.10.2006 r.  W GODZINACH:

7.30.        - 24.00.

 

 

 

 

 

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

SKŁAD KOMISJI:

 

1.    ADAM ŻUCHORSKI      -   PRZEWODNICZĄCY  MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

2.    MAŁGORZATA ZABŁOCKA -    ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MIEJSKIEJ KOMISJI 

3.    ANNA REMBISZ

4.    JUSTYNA KARKOS

5.    ANNA MAGDALENA RADOLSKA

6.    ALICJA  KUDAS

7.    EWELINA SZNAJDER

8.    IWONA ORZESZEK