Zarządzenie nr  176/X/ORG-2007

Burmistrza Ząbkowic Śląskich

z dnia 04 października 2007 roku

 

o zmianie Zarządzenia nr 170/IX/ORG-2007 Burmistrza Ząbkowic Śląskich

z dnia 25 września 2007 roku w sprawie składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz .U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

 

§  1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 170/IX/ORG-2007 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 25 września 2007 roku skreśla się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ząbkowice Śląskie ul. Wrocławska 17 Pana Ronalda Zalejskiego (poz. 4) zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin.

 

 

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

 

 

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Ząbkowic Śląskich

 

                                                                                              (-) Krzysztof Kotowicz