UCHWAŁA NR 2/2006

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W ZABKOWICACH  ŚLĄSKICH

 

 

W SPRAWIE:

SKŁADU OSOBOWEGO OBWODOWYCH KOMISJI

WYBORCZYH DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WYBORACH BEZPOŚREDNICH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

 

   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 16 lipca  1998 r. -   Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw             ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159,  poz. 1547) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się następujące składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych wyłonione w drodze losowania publicznego na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie określone załącznikiem Nr 1.   

 

 

               

§ 2

 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

(-) Adam Żuchorski

 

 

 

                                                                Załącznik do Uchwały Nr  2/2006

                                                                Miejskiej Komisji Wyborczej w Ząbkowicach Śl.

                                                                z dnia 18 października  2006 r. 

 

 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1

    W  ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

    Dom Ludowy  ul. Kamieniecka 33a

 

 1. Mariola  Petryszyn

       

 1. Jan  Woźniakowski

 

 1. Irena  Burtan

 

 1. Paweł  Pyra

 

 1. Cecylia Burdzyńska

 

 1. Arkadiusz Ambicki

 

 1. Agnieszka Kodyra

 

 1. Nina  Gozdek

 

     9.  Alicja Hopszta

        

 

 

2. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2

    W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

    Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Krzywa 9

 

1.      Grzegorz Sobecki

          

2.      Teresa Szewczyk

 

3.      Danuta Olbrycht

 

4.  Izabela Piętoń

 

5.  Jolanta Jurewicz

 

6.      Sylwia Kurtyka

 

7.  Marta Kulaczenko

 

8.  Anna Andruszewska

 

 1. Alina Wołyniec

       

 3. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3

   W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

   Publiczne Gimnazjum Nr 2 Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 1

      

1.      Helena Wojciechowska

 

2.      Sylwia Szkic

 

3.  Krystyna Jędryczko

 

4.  Anna Maluga

 

5.  Elżbieta Bąk

    

6.  Janusz  Rogowski

 

7.  Jacek Piwkowski

 

8.  Marta Woźniaczek

           

9.  Danuta Wyskwarska

 

 

 

 

4. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4

    W  ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

    Centrum Terapeutyczne ul. 1 Maja 15

 

1.      Krystyna Morawska

 

2.      Andrzej Koszyk

 

3.      Barbara Bakuń

 

4.      Janusz Dyda

 

5.      Anna Łysoń

 

6.      Monika Jankowska

 

7.      Marzena Pasternak

 

8.      Jadwiga Zając

 

9.      Dorota Wrona

 

 

 

   5. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5

    W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

    Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Piastowska 1

        

 

1.      Barbara Rękas

         

2.      Katarzyna Rzepecka

 

3.      Barbara Chilarska

 

4.      Luiza Matuszczak

 

5.      Michał  Dąbrowski

 

6.      Katarzyna Piasecka

 

7.      Krzysztof  Cwynar

 

8.      Grażyna Melcer

 

9.      Renata Rzeszutek

 

 

 

6. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6

   W  ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

    Publiczne Gimnazjum Nr 1 ul. Powstańców Warszawy 8 b,c

 

 

1.      Halina Stankiewicz

         

2.      Anna Sztepiuk

 

3.      Stanisław Idzi

    

4.      Zbigniewa Kurbiel

 

5.      Jerzy Puścian

    

6.  Małgorzata Misiewicz- Piasecka

 

7.      Wioletta Wójs

 

8.      Agnieszka Zalejska

 

9.      Danuta Łuszczyn

 

7. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7

    W  ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

     Klub Seniora ul. Ziębicka 30

       

 

1.      Janina Halikowska

          

2.      Sabina Piasecka

 

3.      Aldona Danek

 

4.      Jakub Susz

     

5.      Agnieszka Rogóż

    

6.      Antonina Krehut

 

7.      Elżbieta Rząsa

 

8.      Teresa Babik

 

9.      Izabela Woronowicz

 

 

 

8. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8

             W  ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Wrocławska 17

     

 

1.      Marta Duraj

 

2.      Beata Bereźnicka

 

3.      Grażyna Kościuk

 

4.      Edyta Wereśniak

 

5.      Marian Dyda

 

6.      Agnieszka Terenda

 

7.      Artur Gołek

 

8.      Zofia Lesiuk

 

9.       Lidia Kryżar

9. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9

    W  ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

    Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Orkana 3

 

 

1.      Katarzyna Bronowicka

 

2.      Katarzyna Pasternak

 

3.      Kinga Bolanowska

 

4.      Krystyna Sulej

 

5.      Sebastian Józefowicz

    

6.      Marta Jankowska

    

7.      Piotr Szewczuk

 

8.      Justyna  Górska

 

9.      Maria Pater

 

 

 

10.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10

     W  OLBRACHCICACH WIELKICH

Świetlica Wiejska

 

1.      Anna Burba- Kwiatkowska

 

2.      Zygmunt Cieślik

 

3.      Emilia Dąbek

 

4.      Agnieszka Machnicka- Ernst

         

5.      Gabriela Fedyk

    

6.      Robert Śnieżek

    

7.      Wojciech Wyskwarski

    

8.      Wiesława Nieć

 

9.      Monika Oleksyszyn

 

 

 

11.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11

     W   BOBOLICACH

Świetlica Wiejska

    

1.      Stanisław Kurzyp

           

2.      Maria Wrona

 

3.      Monika Banaś

 

4.      Damian Kasprzyk

   

5.      Monika Konopska

 

6.      Joanna Brzóska

 

7.      Katarzyna Batóg

 

8.      Grażyna Stefaniak

 

9.      Danuta Wirt

 

 

 

12.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12

     W  BRODZISZOWIE

Przedszkole Brodziszów

 

 

1.      Krzysztof Pełka        

 

2.      Dominika Tyczyńska

 

3.      Bożena Olko         

 

4.      Wojciech  Krasoń  

 

5.      Marcin Jankowski

 

6.      Elżbieta Płachytka   

 

7.      Jadwiga Salik

 

8.      Anna  Kot

 

9.      Anna Sznajder

 

13.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13

     W  ZWRÓCONEJ

  Szkoła Podstawowa

 

1.      Maja Pawłowska        

 

2.      Patrycja Rippel

 

3.      Gabriela Dąbek

 

4.       Katarzyna Zalas   

 

5.      Kazimierz Nieć

 

6. Jolanta Budrowska

 

7. Weronika Ledwoń

    

8.Agnieszka Dominiczak

 

9. Kazimiera Dominik

      

 

 

 

         14. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14

               W STOLCU

               Świetlica Wiejska w Stolcu

 

 1. Agata Zerbok  

 

 1. Dominika Buchowiecka

 

 1. Małgorzata Mazurkiewicz

 

 1. Halina Stąporek

 

 1. Władysław Kowalicki

 

 1. Marta Suchanek

 

 1. Jerzy Woźny

 

 1. Dominika Armańska

 

 1. Beata Bedri

 

 

 

         15. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15

                 W BRASZOWICACH

               Szkoła Podstawowa

 

1. Stanisław Samoburska

 

2. Marian Fedyk

 

3. Tadeusz Pancerz

 

4. Józefa Hryniewicz-Kuruc

 

5. Dariusz Łach

 

6. Henryka Kłysik

 

7. Ronald Zalejski

 

8.      Klaudia Suchta

 

9.      Mariusz Toporowski

 

 

 

         16. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16

               W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

               Dom Pomocy Społecznej  ul. Szpitalna 3

 

 

 

1. Ewa Pazdioara

 

2. Daniela Król

 

3. Aleksandra Pater

 

4. Zofia Bojsza

 

5. Katarzyna Całka

 

6. Katarzyna Szlachta

 

      7. Ryszard Sobala

 

 

 

 

 

         17. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17

               W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

             Szpital Powiatowy

 

 

1. Estera Okurzały

 

2. Helena  Reszel

 

3. Daria Nieć

 

4. Monika Świderska

 

5. Irena Głowacka

 

      6. Joanna Madej

 

      7. Maria Borucka