VADEMECUM WYBORCY

 1. Kiedy i gdzie głosować
  Wybory do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wybory Burmistrza Ząbkowic Śląskich odbędą się w dniu 12 listopada br.
  Głosowanie odbywać się będzie w lokalach wyborczych w godzinach od 6:00 do 20:00, których siedziby określa Obwieszczenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 20 października 2006 roku.
 2. Kto ma prawa wyborcze
  1) Każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, jeżeli jest ujęty w stałym rejestrze wyborców na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie tzn. posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie albo został wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek.
  2) 
  Obywatel Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, jeżeli stale zamieszkuje w Polsce i został ujęty w stałym rejestrze wyborców.
 3. Osoby niepełnosprawne
  1) Osobie niepełnosprawnej w głosowaniu może pomagać wyłącznie jej opiekun, bądź inny wyborca za wyjątkiem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania.
  2) Osoba posiadająca zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem może skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach poprzedzających głosowanie (tj. poniedziałek, wtorek, środa w godz. 10.00-15.00)  pod numerem telefonu: 074 816 53 04
 4. Gdzie i do kiedy można złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców
  1) Wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie nie posiadający zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, mogą złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców. Jeżeli posiadają zameldowanie na pobyt czasowy na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie przy składaniu wniosku wystarczy dowód osobisty. Natomiast wyborcy nie posiadający żadnego zameldowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie przy składaniu wniosku winni wykazać, że zamieszkują pod określonym adresem np. przedstawiając na tą okoliczność świadka.
  2) Wyborcy nigdzie niezamieszkali stale przebywający na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie mogą złożyć wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców, pod warunkiem wskazania adresu dla korespondencji. Przy składaniu wniosku należy mieć dowód osobisty.
  3) Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Ząbkowice Śląskie przy ul. 1 Maja 15;  pokoje 1-2 w godzinach pracy Urzędu.

        Wpis do rejestru wyborców trwa przez cały rok.

 1. Ważne telefony:
  W dniu 12 listopada 2006r. w godz. 6.00-20.00, informacje na temat wymogów formalnych głosowania np. zameldowania, dopisywania do spisów osób uprawnionych będą udzielane pod numerami telefonów:  074 816 53 32 ; 074 816 53 33 oraz o granicach i siedzibach obwodów głosowania pod numerami tel.: 074 815 18 81; 074 815 18 83