Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Wzory wniosków
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Wzory wniosków

 

Wydzial Funduszy Zewnętrznych

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

  Wydział Finansów i Planowania

  • Druk FP-001 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  • Druk FP-002 Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  • Druk FP-003 Kwit mazalny -Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe
  • Druk FP-004 Oświadczenie o stanie majątkowym
  • Druk FP-005 Wniosek o wydanie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  • Druk FP-006 Wniosek o wydaniu zaświadczenia o nie zaleganiu lub o wysokości zaległości
  • Druk FP-007 Wniosek o wydanie Zaświadczeia (z rejestrów podatkowych/zgłoszonych gruntach/dochodowości)
  • Druk ROL-1 Wyjaśnienie przyzcyn niezłożenia Deklaracji DT-1
  • Druk ROL-2 Wyjaśnienie przyczyn niezłożenia Deklaracji DT-1
  • Druk ROL-3 Wyjaśnienie przyczyn niezłożenia Deklaracji DT-1

   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

   Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

   Archiwum

    

    

      Logowanie