Stawki podatków i opłat:

Uchwała Nr XVI/78/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIX/94/2011 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/78/2008 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.