Informacja ogólna dotycząca transkrypcji oraz odtworzenia aktów stanu cywilnego

 

Transkrypcji oraz odtworzenia aktów stanu cywilnego, które nastąpiły za granicą dokonuje się na pisemny wniosek* w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przedłożony do transkrypcji akt musi być oryginalnym dokumentem, wydanym przez uprawniony do tego organ państwa obcego. Wymagane jest również tłumaczenie dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Transkrypcji podlegają również odpisy wielojęzyczne. Nie wymagają one tłumaczenia na język polski.

 

 

 

Przedłożone do transkrypcji dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

 

*We wniosku zawarte są bliższe informacje dotyczące sprawy.