Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada, Oświadczenia
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory 2006
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Oświadczenia majątkowe VI kadencja

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej VI kadencji:

Andrzej Dominik , 2011, 2012, korekta, 2013, korekta, 2014,  2014-koniec kadencji

Burnat Zdzisław, 2011 korekta , 2012, 2013, korekta, 2014, koniec kadencji

Ciapka Marek, 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, korekta, 2014, koniec kadencji

Dulęba Antoni , 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, korekta, 2014, koniec kadencji

Figzał Ewa , stan na 31.12.2010

Gancarz Dariusz, 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, korekta, 2014, wyjaśnieniekoniec kadencji

Gawęda Franciszek, 2011 , 2012, 2013, 2014, korekta, koniec kadencji

Gnach Krzysztof, 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, 2014, koniec kadencji

Górowski Jacek, 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, korekta, 2014, koniec kadencji

Józefowicz Anna, 2011 , 2012, korekta, 2013, 2014, koniec kadencji

Kotowicz Krzysztof , 2011 , stan na dzień 06.07.2011

Krusze Dorota, 2011 korekta , 2012, 2013

Labok Janusz, 2011 korekta , 2012, 2013, korekta, 2014, korekta,  koniec kadencji

Mitręga Jolanta, 2011 , 2012, korekta,  2013, 2014,wyjaśnieniekoniec kadencji

Pawłowski Ryszard, 2011 korekta , 2012, 2013, 2014, korektakoniec kadencji

Piotrowska Irena, 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, 2014, koniec kadencji

Przyszlak Ryszard, 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, korekta, 2014, korektakoniec kadencji

Sobór Grażyna, 2011 korekta , 2012, korekta , 2013, korekta, 2014, koniec kadencji

Susz Stanisław, 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, korekta, 2014, koniec kadencji

Tkaczyński Bogdan, 2011 korekta , 2012, korekta, 2013, 2014, wyjaśnieniekoniec kadencji

Dziewa Jadwiga, 2011 , 2012, korekta, 2013, korekta, 2014, wyjasnieniekoniec kadecnji

Tkaczonek Danuta, 2011 , 2012, korekta, 2013, 2014, koniec kadencji

Witkowski Władysław 2012, korekta, 2013, 2014, korektakoniec kadencji

Smarżyk Jadwiga ośw. na dzień objęcia mandatu, 2014, koniec kadencji

Oświadczenia majątkowe Urząd Miejski składane w 2011r., 2012:, 2013

Marcin Orzeszek 2011 , 2012, 2013, korekta,  2014, 2014-koniec kadencji , 2015

Piotr Miernik 2011 , 2012, korekta, 2013, 2014

Ewa Figzał 2011, 2012, korekta, 2013, 2014, korekta

Iwona Aibin, wyjaśnienie , 2012, korekta, 2013, 2014

Bożena Kurczyna , 2012, 2013, wyjaśnienie, 2014, korekta

Maria Borucka , wyjaśnienie, 2012, korekta, 2013, 2014, korekta

Agnieszka Gnach , 2011, 2012, korekta, 2013, wyjaśnienie, 2014, korekta

Grażyna Grzeszczak korekta , 2012

Danuta Małozięć, wyjaśnienie , 2012, 2013, 2014

Maria Pater korekta , 2012, rozwiązanie umowy o pracę

Jadwiga Mielnik 2011 , 2012, wyjaśnienie, 2013, 2014, korekta

Wojciech Jankowski , 2012, wyjaśnienie, 2013, 2014, korekta

Sylwia Sobala, korekta , 2012, 2013, 2014, korekta

Justyna Giryn , 2012, korekta, 2013, 2014

Piotr Szymański, I.2012

Anna Marcinków , Wygaśnięcie upoważnienia,  2015

Edyta Balicka, 2013, wyjaśnienie, 2014, korekta

Marek Błażejewski, 2013, 2014, korekta

Monika Krawczyk 2014, korekta

Paweł Onysków,

 

 

Kierownicy Jednostek

Maria Pater - p.o. Dyrektor ZOK, 2011 , odwołanie ze stanowiska

Izabela Lisowska , 2012,  2013, 2014

Halina Rybińska , 2012, 2013

Beata Mrozek, korekta , 2012, 2013, 2014

Aneta Jarema , 2012, 2013, zaprzestanie pełnienia funkcji Dyrektora

Małgorzata Stachnik, korekta , 2012, 2013, 2014  

Grażyna Zawadzka, korekta , 2012, 2013 , 2014  korekta

Dorota Wilczewska, wyjaśnienie , 2012, 2013, 2014

Andrzej Popławski, korekta , 2012, 2013, 2014 

Jarosław Machnik, korekta , 2012, 2013, 2014  korekta

Bogusława Raba, korekta , 2012, korekta, 2013, 2014  

Jerzy Kacik , 2012, 2013, korekta. 2014  

Aneta Łęska, korekta , 2012, korekta, 2013, 2014  korekta

Joanna Tofel, korekta , 2012 , zaprzestanie pełnienia funkcji Dyrektora

Andrzej Raba, korekta , 2012, 2013, 2014 

Danuta Tracz , 2012 , zaprzestanie pełnienia funkcji Dyrektora

Helena Wolnik-Kliber, korekta , 2012, 2013, 2014 

Justyna Kaczorowska ,

Henryk Saryczew , 2012, 2013, 2014 

Ewa Olewicz , 2012, korekta,

Anna Kuźmińska, 2013, korekta, 2014 korekta  

Bożena Kozera, 2013, korekta. 2014 korekta 

Violetta  Balcerzak, 2014

Anna Hanus, 2014, korekta.

Zbigniew Łupak, 2014, korekta

Spółki gminne.

Piotr Szymański, wyjaśnienie , 2012, 2013, 2014  korekta

Zbigniew Biernacki , 2012 , Zaprzestanie pełnienia funkcji Prezesa NZ Powiernik

Marcin Gwóźdź, korekta , 2012 , korekta, 2013, 2014  korekta

Waldemar Markiewicz , 2012 , wyjaśnienie, 2013, 2014  korekta

Waldemar Markiewicz Prezes NZ Powiernik, 2013, korekta

Dawid Tomczak

 

   Logowanie