DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

(od miesiąca września)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik

wtorek i piątek od godziny 1000 do 1300

 

Radna Danuta Tkaczonek

środa od godziny 1000 do 1100

 

Dyżury będą pełnione w Biurze Rady Miejskiej

(Urząd Miejski, parter pokój nr 4)