Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166943-2012 z dnia 2012-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ząbkowice Śląskie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania: Stolec- droga dojazdowa do gruntów rolnych. Szczegółowy zakres zamówienia został...
Termin składania ofert: 2012-08-17

 

Numer ogłoszenia: 176217 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166943 - 2012 data 01.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, fax. 74 8155445.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

        W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter, do dnia 17 sierpnia 2012 r..

        W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter, do dnia 20 sierpnia 2012 r..