Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166943-2012 z dnia 2012-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ząbkowice Śląskie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania: Stolec- droga dojazdowa do gruntów rolnych. Szczegółowy zakres zamówienia został...
Termin składania ofert: 2012-08-17

 

Numer ogłoszenia: 175999 - 2012; data zamieszczenia: 15.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166943 - 2012 data 01.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, fax. 74 8155445.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

        W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012..

        W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012..