Projekt budowlany wielobran¿owy

            - bran¿a budowlana

            - bran¿y instalacji sanitarnej

            - bran¿y instalacji elektrycznej

            - bran¿a technologiczna

 

Projekt wykonawczy bran¿y budowlanej

           

Projekt wykonawczy bran¿y instalacji sanitarnej

 

Projekt wykonawczy bran¿y instalacji elektrycznej

            - punkt przedszkolny

            - pracownia komputerowa

 

Przedmiar robót bran¿y budowlanej

 

Przedmiar robót bran¿y instalacji sanitarnej

 

Przedmiar robót bran¿y instalacji elektrycznej

            - punkt przedszkolny

            - pracownia komputerowa

 

STWiORB